Images-loading
          
  •   
  • 17-300 Siemiatycze, Poland
  • ul. Kościuszki 43
  • Tel/Fax: 85 655 59/19
  • Kom: 501 248 594

UCZELNIA Z TRADYCJĄ 

* przyjazna szkoła * nowatorska problematyka studiów * dogodny system płatności

"Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także okres rozwijania pasji i talentów. Młodzi ludzie potrzebują w tym istotnym czasie wsparcia, by móc w pełni korzystać z możliwości kształtujących ich dorosłe życie. (…)"

- prof. Barbara Kudrycka

Z ŻYCIA UCZELNI

KONFERENCJA NAUKOWA

W dniu 15 grudnia 2019 r. w Nadbużanskiej Szkole Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach odbyła się konferencja z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem regionu oraz ochrony środowiska. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz sponsorow

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI! ZAPRASZAMY

 

JESTEŚMY PRZYJAŹNI DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH