Założycielem Nadbużańskiej Szkoły Wyższej w Siemiatyczach jest Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne. Uczelnia jest pierwszą tego typu niepubliczną wyższą szkołą zawodową prowadzącą niestacjonarne studia pierwszego stopnia w regionie nadbużańskim. NSW w całej swojej rozciągłości jest inicjatywą społeczną. Tylko dokonane od wewnątrz rozpoznanie potrzeb lokalnych mogło wywołać taką inicjatywę, a aktywność i przedsiębiorczość tych ludzi - przeobrazić ją w rzeczywistość.

Odwaga i przedsiębiorczość, a także ambitne plany społeczności Siemiatycz związane z aktywną działalnością ośrodka akademickiego na tym terenie, uzyskały aprobatę i poparcie Ojca Świętego Jana Pawła II, Prawosławnego Metropolity Warszawy i całej Polski Arcybiskupa Sawy oraz Biskupa Drohiczyńskiego. Społeczeństwo, władze świeckie i kościelne obu wyznań łączą działalność Nadbużańskiej Szkoły Wyższej z nadzieją praktycznej realizacji idei tolerancji i ekumenizmu, a także z faktem zaistnienia ważnego centrum życia naukowego i kulturalnego w woj. podlaskim. NSW powstała przy pełnej akceptacji władz powiatu i miasta Siemiatycz.

 NSW jako uczelnia utworzona w warunkach małej społeczności lokalnej, wychodzi naprzeciw tendencji, którą Unia Europejska dawno już zaakceptowała, a mianowicie kroczy w stronę potencjalnego studenta, ułatwia mu dostęp i pobudza jego aspiracje edukacyjne. Studenci mają teraz uczelnię własną, samodzielną, bliżej swojego miejsca zamieszkania lub pracy.